Przemysł budowlany i infrastruktura - budowa i konserwacja mostów

Przemysł budowlany i infrastruktura - budowa i konserwacja mostów

malowanie wysokiej jakości, smarowanie, dozowanie, klejenie sprawdź ofertę
Przemysł budowlany i infrastruktura - budowa i konserwacja mostów

Przemysł budowlany i infrastruktura - budowa i konserwacja mostów

malowanie wysokiej jakości, smarowanie, dozowanie, klejenie sprawdź ofertę
Przemysł budowlany i infrastruktura - budowa i konserwacja mostów

Przemysł budowlany i infrastruktura - budowa i konserwacja mostów

malowanie wysokiej jakości, smarowanie, dozowanie, klejenie sprawdź ofertę
przemysł lotniczy, motoryzacyjny, obronny, morski

przemysł lotniczy, motoryzacyjny, obronny, morski

malowanie wysokiej jakości, smarowanie, dozowanie, klejenie sprawdź ofertę
przemysł spożywczy, winiarski, farmaceutyczny, kosmetyczny, farbiarski, poligrafia

przemysł spożywczy, winiarski, farmaceutyczny, kosmetyczny, farbiarski, poligrafia

transfer płynu, mierzenie, dozowanie sprawdź ofertę
przemysł morski, budowa jachtów, kompozyty

przemysł morski, budowa jachtów, kompozyty

zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, malowanie, klejenie, dozowanie sprawdź ofertę

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi stron internetowych www.sklep.apexspray.pl oraz www.apexspray.pl. Korzystanie z tej strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.
Poniżej znajdują się informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych w firmie APEX Adam Pajączkowski. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. do jakich celów i jak długo firma APEX Adam Pajączkowski przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Otrzymasz również informacje jaki kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych Osobowych
APEX Adam Pajączkowski, 01-309 Warszawa, ul. Okrętowa 2, NIP: 522-104-88-41, Regon: 006746226
e-mail: biuro@apexspray.pl
tel. 22 665 41 64
APEX Adam Pajączkowski zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.

Korzystanie z serwisu
Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Przypominamy jednak, że żaden przekaz internetowy nie jest jednak całkowicie bezpieczny i wolny od błędów.

Zabezpieczenia płatności
APEX korzysta z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności kartami płatniczymi Polcard.

Certyfikat SSL
W trosce o Twoje bezpieczeństwo nasz serwis jest w całości zabezpieczony certyfikatem SSL.

Dane osobowe
Informacja osobowa oznacza wszelkie dane osobowe, które mogą być wykorzystane do identyfikacji jednostki obejmującej, lecz nie ograniczone do imienia i nazwiska, adresu fizycznego oraz adresu poczty elektronicznej czy też innych informacji kontaktowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie danych osobowych jest APEX Adam Pajączkowski

Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:
1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innej czynności niezbędnej do realizacji zawartej umowy np. poprzez reagowanie na zgłoszenia oraz sprawdzanie jakości wykonywanych usług lub wykonania zlecania na podstawie twojego zainteresowania naszymi usługami, zgodnie z podstawą prawną  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Jak długo: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat. W przypadku braku zawarcia umowy - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji i roszczeń
2. Przetwarzamy twoje dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, np. : 

 • wystawianie  i przechowywanie dokumentów księgowych
 • reagowanie na reklamacje

3. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celach analitycznych, celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia APEX Adam Pajączkowski w tym monitoring z zachowaniem prywatności osób, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji w tym tworzenia zestawień, analiz, planowania rozwoju usług, lepsze dopasowanie treści marketingowych stron w zależności od zachowań osób je wyświetlających, itp. będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów APAE Adam Pajączkowski stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu oferowania Ci poprzez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod Twoim kątem, kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z podstawą prawną art.. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jak długo: do czasu wycofania zgód
5. Przetwarzamy twoje dane w celu marketingu naszych produktów i usług. W szczególności chodzi tu o marketing realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty, a w przypadku uzyskania zgody poprzez komunikacje mailową i telefoniczną. Marketing może być również realizowany poprzez profilowanie czyli dobieranie informacji pod kątem cech i zachowania Klienta zgodnie z podstawą prawną art.. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jak długo: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umowy z APEX Adam Pajączkowski.
6. Przetwarzamy twoje dane do realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód np. marketing produktów i usług firm współpracujących zgodnie z podstawą prawną art.. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Jak długo: do czasu wycofania udzielonych zgód
7.  Przetwarzamy twoje dane do realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem naszej strony www zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jak długo: przez okres prowadzenia komunikacji lub dostarczania usług chyba, że otrzymamy wniesienie skutecznego sprzeciwu. Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach zgodnych z prawem, związanych z umową np. okres ustalenia, obrony, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.
8. Przetwarzamy twoje dane w celu wykrycia nadużyć i zapobiegania nim co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów APEZ Adam Pajączkowski stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Przetwarzamy twoje dane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń czyli np. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów APEX Adam Pajączkowski stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie dane należy nam podać i skąd je pozyskujemy?
Dane pozyskujemy bezpośrednio od ciebie. Do zawarcia umowy potrzebujemy jedynie twoich podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, telefon i mail. W celu poprawnej realizacji usługi będziemy również potrzebowali danych miejsca wykonania usługi. 
Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy
Serwis zbiera dane: 

 • w procesie rejestracji użytkowników serwisu
 • w procesie otrzymywania zapytania

Są to dane niezbędne, wymagane do prawidłowej obsługi Użytkowników serwisu APEX Adam Pajączkowski.
Inne kategorie danych jakie możemy przetwarzać: 

 • dane identyfikacyjne (np. PESEL)
 • dane osobowe
 • dane kontaktowe
 • dane rozrachunkowe
 • dane socjo-demograficzne
 • dane finansowe
 • dane kontraktowe (zawarte umowy)
 • dane behawioralne (dane o posiadanych produktach i usługach)
 • dane komunikacyjne
 • dane audio-wizualne
 • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. CEIDG)

Udostępnianie danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym

 • partnerom biznesowym, podwykonawcom
 • agencjom interaktywnym, marketingowym w tym narzędziom marketingowym obsługującym nasz serwis,
 • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, agencją badawczym.

Wspomniane podmioty podpisały odpowiednie klauzule zachowania poufności przekazywani danych oraz otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

 • podmiotom pomagającym w realizacji sprzedaży, tj. firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. banki,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze księgowości i podatkach.

Zmiana lub modyfikacja danych (realizacja praw)
APEX Adam Pajączkowski zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w serwisie na Koncie Użytkownika, lub mailowo podając imię, nazwisko oraz adres mail na adres biuro@apexspray.pl. Nasza Firma podejmie niezwłocznie wysiłki, aby te zmiany wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe.
Pamiętaj, że zawsze:

 1. przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych,
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez APEX Adam Pajączkowski są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu APEX Adam Pajączkowski.
 6. masz prawo do otrzymania danych od APEX Adam Pajączkowski Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, jak również przenoszenia danych do innego administratora
 7. masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś/aś wcześniej na to zgodę
 8. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuję Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać swoje imię, nazwisko oraz mail na adres mailowy biuro@apexspray.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez APEX Adam Pajączkowski Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
APEX Adam Pajączkowski zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz korespondencji dostępny po zalogowaniu w serwisie lub mailowo na adres biuro@apexspray.pl.

Pliki Cookies i inne technologie śledzenia kontaktów

Polityka plików cookies?
Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” oraz odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest APEA Adam Pajączkowski

Czym są "cookies"?
Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przesyłanymi przez witrynę internetową i zapisywanymi na twardym dysku użytkownika (osoby odwiedzającej witrynę) lub w jego przeglądarce internetowej w celu udostępnienia dodatkowych funkcji lub do śledzenie korzystania z witryny. Technologie śledzenia kontaktów mogą gromadzić i zapisywać takie dane, jak adres domeny internetowej, nazwę hosta, adres IP, typ systemu operacyjnego wzorce przeszukiwania oraz daty i czas dostępu do naszej witryny. Nie używamy plików cookie ani żadnych innych technologii śledzenia kontaktów do gromadzenia informacji osobowych takich, jak nazwiska osób fizycznych czy ich adresy poczty elektronicznej.

Do czego wykorzystujemy cookies”?
Serwis APEX Adam Pajączkowski korzysta z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Pliki Cookies APEX Adam Pajaczkowski nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych na nim przechowywanych. Serwis APEX Adam Pajączkowski może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Włączona obsługa plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.

Jak usunąć pliki cookies?
Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Takie ustawienia mogą zostać zmienione tak aby blokować korzystanie z plików "cookies" albo informować o ich przesyłaniu przy każdorazowych odwiedzinach na serwisie internetowym. Wszystkie informacje o możliwościach oraz sposobach obsługi plików „cookies” można znaleźć w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.
Zaznaczamy, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Łącza (linki) zewnętrzne
Serwis APEX Adam Pajączkowski może zawierać łącza (linki) do innych witryn. Prosimy mieć na uwadze, że serwis APAE Adam Pajączkowski nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stosowane przez właścicieli innych Serwisów Internetowych, do których linki znajdują się na Naszym Serwisie. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności Serwisów Internetowych, do których zostaną przekierowani w wyniku kliknięcia na link umieszczony w serwisie APEX Adam Pajączkowski.

Zmiany w Polityce Prywatności
Serwis APEX Adam Pajączkowski może dokonywać zmian w swojej polityce prywatności. W przypadku takich zmian Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o tym fakcie komunikatem na stronie Serwisu.  Zalecamy, aby użytkownicy Naszego Serwisu odwiedzali regularnie stronę zawierającą politykę prywatności i w ten sposób dowiadywali się o wszelkich zmianach dotyczących Polityki Prywatności i Ochrony danych osobowych.

Kontakt
Jeśli już wcześniej udostępniłeś swoje dane osobowe za pośrednictwem Naszego Serwisu i chcesz te informacje aktualizować lub usunąć z Naszych zasobów i bazy danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej biuro@apexspray.pl,  lub pisząc do nas na adres pocztowy APEX Adam Pajączkowski, ul. Okrętowa 2, 01-309 Warszawa, Polska